14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brændstofforbrugsafgiftsloven § 3

Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brændstofforbrugsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1147 af 31. maj 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Afgiftens størrelse
Af alle afgiftspligtige biler betales afgift af bilens brændstofforbrug, jf. §§ 2 og 4, udtrykt som kilometer pr. liter som anmeldt til Trafikstyrelsen eller som fremlagt ved syn hos en synsvirksomhed med henblik på første registrering senest den 30. juni 2021. Afgiften svares med de nedenfor under A eller B anførte beløb.

 • A. Benzindrevne biler m.v.

  Brændstofforbrug
  Forbrugsafgift pr. 6 måneder (kr.)
  (Kilometer pr. liter)
  Personbiler registreret første gang her i landet før den 3. oktober 2017 og varebiler.
  Personbiler registreret første gang her i landet den 3. oktober 2017 eller senere.
  Mindst 50,0
  330
  330
  Under 50,0 men ikke under 44,4
  330
  370
  Under 44,4 men ikke under 40,0
  330
  390
  Under 40,0 men ikke under 36,4
  330
  410
  Under 36,4 men ikke under 33,3
  330
  430
  Under 33,3 men ikke under 28,6
  330
  460
  Under 28,6 men ikke under 25,0
  330
  500
  Under 25,0 men ikke under 22,2
  330
  540
  Under 22,2 men ikke under 20,0
  330
  580
  Under 20,0 men ikke under 18,2
  640
  890
  Under 18,2 men ikke under 16,7
  940
  1.190
  Under 16,7 men ikke under 15,4
  1.260
  1.510
  Under 15,4 men ikke under 14,3
  1.570
  1.820
  Under 14,3 men ikke under 13,3
  1.870
  2.120
  Under 13,3 men ikke under 12,5
  2.180
  2.430
  Under 12,5 men ikke under 11,8
  2.480
  2.730
  Under 11,8 men ikke under 11,1
  2.790
  3.040
  Under 11,1 men ikke under 10,5
  3.100
  3.350
  Under 10,5 men ikke under 10,0
  3.410
  3.660
  Under 10,0 men ikke under 9,1
  4.010
  4.260
  Under 9,1 men ikke under 8,3
  4.650
  4.900
  Under 8,3 men ikke under 7,7
  5.260
  5.510
  Under 7,7 men ikke under 7,1
  5.870
  6.120
  Under 7,1 men ikke under 6,7
  6.480
  6.730
  Under 6,7 men ikke under 6,3
  7.110
  7.360
  Under 6,3 men ikke under 5,9
  7.720
  7.970
  Under 5,9 men ikke under 5,6
  8.330
  8.580
  Under 5,6 men ikke under 5,3
  8.970
  9.220
  Under 5,3 men ikke under 5,0
  9.580
  9.830
  Under 5,0 men ikke under 4,8
  10.190
  10.440
  Under 4,8 men ikke under 4,5
  10.800
  11.050
  Under 4,5
  11.430
  11.680
 • B. Dieseldrevne biler

  Brændstofforbrug
  (Kilometer pr. liter)
  Forbrugsafgift pr. 6 måneder (kr.)
  Udligningsafgift pr. 6 måneder (kr.)
   
  Personbiler registreret første gang her i landet før den 3. oktober 2017 og varebiler.
  Personbiler registreret første gang her i landet den 3. oktober 2017 eller senere.
  Mindst 56,3
  -
  330
  130
  Under 56,3 men ikke under 50,0
  -
  370
  130
  Under 50,0 men ikke under 45,0
  -
  390
  130
  Under 45,0 men ikke under 41,0
  -
  410
  130
  Under 41,0 men ikke under 37,6
  -
  430
  130
  Under 37,6 men ikke under 32,1
  -
  460
  130
  Under 32,1 men ikke under 28,1
  -
  500
  610
  Under 28,1 men ikke under 25,0
  -
  540
  1.090
  Under 25,0 men ikke under 22,5
  330
  580
  1.180
  Under 22,5 men ikke under 20,5
  640
  890
  1.300
  Under 20,5 men ikke under 18,8
  940
  1.190
  1.400
  Under 18,8 men ikke under 17,3
  1.260
  1.510
  1.510
  Under 17,3 men ikke under 16,1
  1.570
  1.820
  1.620
  Under 16,1 men ikke under 15,0
  1.870
  2.120
  1.740
  Under 15,0 men ikke under 14,1
  2.180
  2.430
  1.870
  Under 14,1 men ikke under 13,2
  2.480
  2.730
  1.990
  Under 13,2 men ikke under 12,5
  2.790
  3.040
  2.120
  Under 12,5 men ikke under 11,9
  3.100
  3.350
  2.220
  Under 11,9 men ikke under 11,3
  3.410
  3.660
  2.330
  Under 11,3 men ikke under 10,2
  4.010
  4.260
  2.580
  Under 10,2 men ikke under 9,4
  4.650
  4.900
  2.790
  Under 9,4 men ikke under 8,7
  5.260
  5.510
  3.010
  Under 8,7 men ikke under 8,1
  5.870
  6.120
  3.270
  Under 8,1 men ikke under 7,5
  6.480
  6.730
  3.460
  Under 7,5 men ikke under 7,0
  7.110
  7.360
  3.680
  Under 7,0 men ikke under 6,6
  7.720
  7.970
  3.950
  Under 6,6 men ikke under 6,2
  8.330
  8.580
  4.160
  Under 6,2 men ikke under 5,9
  8.970
  9.220
  4.380
  Under 5,9 men ikke under 5,6
  9.580
  9.830
  4.640
  Under 5,6 men ikke under 5,4
  10.190
  10.440
  4.870
  Under 5,4 men ikke under 5,1
  10.800
  11.050
  5.170
  Under 5,1
  11.430
  11.680
  5.410
•••

Stk. 2 Såfremt der ikke foreligger anmeldelse om en benzindreven bils brændstofforbrug, fastsættes dette i liter pr. 100 km, jf. § 2, som summen af et fast element på 3 l pr. 100 km og et variabelt element, der beregnes som 0,5 pct. af bilens egenvægt i kilogram. Er bilen dieseldreven, fastsættes forbruget i liter pr. 100 km ved at reducere forbruget beregnet efter 1. pkt. med 12,5 pct. Ved en bils egenvægt forstås vægten af bilen med tilbehør, som bilen normalt medfører. Vægten af driftsmidler, herunder brændstof, smøreolie og kølevand, og fører medregnes ikke.  1.-4. pkt. finder ikke anvendelse for biler, der omfattes af stk. 9.

•••

Stk. 3 Af natur- og biogasdrevne biler betales afgift som af dieseldrevne biler, jf. stk. 1, litra B. Foreligger der oplysninger om bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter diesel. Omregningen fra bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer til dieselforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00907. Foreligger der ikke oplysning om bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.

•••

Stk. 4 Af eldrevne biler registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes dette forbrug til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer, fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram.

•••

Stk. 5 Af biler, der drives af el i kombination med benzin og er registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug målt i liter pr. 100 km, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og benzinforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.

•••

Stk. 6 Af biler, der drives af el i kombination med diesel og er registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og dieselforbrug målt i liter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. 100 km med en fast faktor på 91,25. Bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at gange med bilens dieselforbrug målt i liter pr. 100 km med en fast faktor på 1,092. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens dieselforbrug pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.

•••

Stk. 7 Af biler, der drives af el i kombination med natur- og biogas og er registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere, og hvor opladning kan ske ved hjælp af en ekstern strømforsyning, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, foretages en omregning til et samlet benzinforbrug målt i liter pr. 100 km. Ved denne omregning beregnes energiforbruget målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer omregnes til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km ved at dividere det målte forbrug af natur- og biogas i kubikmeter pr. kilometer med en fast faktor på 0,00831. Foreligger der ikke oplysning om bilens energiforbrug målt i Wh pr. kilometer og bilens forbrug af natur- og biogas målt i kubikmeter pr. kilometer, betales afgift efter den i stk. 2, 1. pkt., foretagne omregning.

•••

Stk. 8 Af brændselscelledrevne biler, der er registreret første gang den 17. december 2020 eller tidligere, betales afgift som af benzindrevne biler, jf. stk. 1, litra A. Foreligger der oplysning om bilens forbrug af Wh pr. kilometer, omregnes forbruget til antal kilometer pr. liter benzin. Omregningen fra energiforbrug målt i Wh pr. kilometer til benzinforbrug målt i liter pr. 100 km foretages ved at dividere det oplyste energiforbrug målt i Wh pr. kilometer med en fast faktor på 91,25. Foreligger der ikke oplysning om energiforbruget målt i Wh pr. kilometer fastsættes energiforbruget i liter benzin pr. 100 km som summen af et fast element på 0,1 l pr. 100 km og et variabelt element udtrykt i liter benzin pr. 100 km, der beregnes som 0,1 pct. af bilens egenvægt i kilogram.

•••

Stk. 9 For diesel- og benzindrevne biler med en køreklar vægt på over 2.585 kg, hvor der ikke foreligger oplysning om et brændstofforbrug i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6), om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, fastsættes brændstofforbruget som summen af et fast element og et variabelt element, der beregnes som 0,2 pct. af den del af bilens køreklare vægt i kilogram, der overstiger 2.585 kg. For dieseldrevne biler, der mindst opfylder emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 6,4 l pr. 100 km. For dieseldrevne biler, der opfylder emissionsnorm Euro 5, men ikke emissionsnorm Euro 6, udgør det faste element 7,4 l pr. 100 km, og for dieseldrevne biler, der ikke som minimum opfylder emissionsnorm Euro 5, udgør det faste element 9,0 l pr. 100 km. For benzindrevne biler beregnes forbruget som for dieseldrevne biler efter 1.-3. pkt., og forbruget forhøjes herefter med 10 pct.

•••

Stk. 10 Af biler, der ikke omfattes af stk. 1-9, betales afgift som af dieseldrevne biler efter den i stk. 2, 2. pkt., foretagne omregning.

•••

Stk. 11 De i stk. 1 under A angivne beløb for forbrugsafgift og de under B angivne beløb for forbrugsafgift og udligningsafgift opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere, jf. dog stk. 12 og 13.

•••

Stk. 12 Den 15. februar 2021 forhøjes de i stk. 1 under B angivne beløb for udligningsafgift med 20,7 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringen, afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for udligningsafgift i stk. 1 under B opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 15. februar 2021 eller senere.

•••

Stk. 13 For kalenderåret 2022 forhøjes de beløb, der er angivet i stk. 1 under A og B for forbrugsafgift med 3,0 pct. For kalenderåret 2023 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 9,7 pct. For kalenderåret 2024 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 16,8 pct. For kalenderåret 2025 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 24,4 pct. For kalenderåret 2026 forhøjes de i stk. 1 under A og B angivne beløb for forbrugsafgift med 36,9 pct. De beløb, der fremkommer ved procentreguleringerne efter 1-5. pkt., afrundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der er deleligt med ti. De således forhøjede beløb for forbrugsafgift i stk. 1 under A og B opkræves for det enkelte køretøj fra og med den første afgiftsperiode, der påbegyndes efter forhøjelsen.

•••
profile photo
Profilside