14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brændstofforbrugsafgiftsloven § 9

Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brændstofforbrugsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 169 af 18. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Andre bestemmelser
Når en bil søges registreret, skal anmelderen angive, om bilen er indrettet til at benytte benzin, diesel eller el som drivkraft eller anden drivkraft. For varebiler som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2, finder § 9, stk. 1, 2.-4. pkt., i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Den afgiftspligtige skal til told- og skatteforvaltningen straks anmelde enhver ændring, der er af betydning for afgiftens beregning.

•••

Stk. 3 Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for afgiftens omberegning som følge af anmeldte ændringer og træffer herunder bestemmelse om tidspunktet for overgang til de ændrede afgiftsbeløb.

•••
profile photo
Profilside