14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brændstofforbrugsafgiftsloven § 15a

Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) paragraf 15a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brændstofforbrugsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 169 af 18. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15a Told- og skatteforvaltningen kan tilkendegive den, der har begået en overtrædelse som nævnt i § 15, at sagen kan afsluttes uden retslig forfølgning, hvis den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter anmodning kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angiven bøde.

•••

Stk. 2 Retsplejelovens § 832, stk. 2 og 3, om indholdet af anklageskrift og om bortfald af videre forfølgning finder tilsvarende anvendelse på bødeforelæg efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Betales bøden ikke rettidigt, inddrives beløbet med påløbne renter af restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er udpantningsret for beløbet. Inddrivelse kan ske ved lønindeholdelse efter reglerne herom i kildeskatteloven. Reglerne om eftergivelse i §§ 13-15 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside