14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Brændstofforbrugsafgiftsloven § 1

Lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven) paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af brændstofforbrugsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 169 af 18. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse på retsinformation (LBK nr. 169 af 18/02 2020) er teksten til §1, stk. 2 ved en fejl også indsat som en del af §1, stk. 1.
Se §1, nr. 2 i LOV nr 1386 af 21/12/2009, hvor §1, stk. 1 ophæves og erstattes af §1, stk. 1 og 2.

§3, nr. 4 i LOV nr 1338 af 19/12/2008 ændrer §1, stk. 1, 2. pkt., men det er fordi den blev vedtaget før (men først sat i kraft efter) ovenstående ændringsbetemmelse, så vi har valgt at implementere ændringen i §1, stk. 2.

§1 Afgiftspligtige køretøjer
Der svares afgift, herunder tillæg til statskassen efter denne lov, af følgende biler, hvis bilen skal registreres i Køretøjsregisteret efter lov om registrering af køretøjer:

  • 1) Personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet.

  • 2) Varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

•••

Stk. 2 Der svares ikke afgift af biler, der registreres på grænsenummerplader eller prøvemærker.

•••

Stk. 3 Til og med den 31. december 2021 omfatter afgiftspligten efter stk. 1 ikke biler, der alene anvender brændselsceller som drivmiddel.

•••
profile photo
Profilside