Borteblevneloven § 18

Denne konsoliderede version af borteblevneloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om borteblevne

Lov nr. 397 af 17. juli 1946,
jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 04. august 2005,
som ændret ved lov nr. 737 af 25. juni 2014

§ 18

Hver arving skal kun give tilbage, hvad han har modtaget.

Stk. 2 Hvis det modtagne er afhændet eller forbrugt, skal arvingen erstatte værdien ved afhændelsen eller forbruget, men dog ikke mere end den nuværende værdi af ting af tilsvarende art og godhed. Kravet mod arvingen kan nedsættes eller bortfalde, når forbruget har været rimeligt begrundet i hans erhvervelse af den borteblevnes ejendele, og det efter hans økonomiske forhold ville være ubilligt at lade ham tilsvare det fulde beløb.

Stk. 3 Er det modtagne gået tabt uden arvingens skyld, er han fri for ansvar.

Stk. 4 Indtægt af formuen, som er forfaldet før den dag, da den tilbagevendte fremsætter kravet, skal ikke tilsvares af arvingen.