14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Borteblevneloven § 6

Uddrag fra kommentarerne til borteblevneloven § 6:

Efter den gældende bestemmelse i § 6, stk. 1, kan begæring om offentlig indkaldelse ikke indgives til retten, før fristen på 10 år er udløbet. Denne frist foreslås nedsat til 5 år. Om begrundelsen herfor henvises til de almindelige bemærkninger, afsnit 3.1. Ordet » begæring « ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.