Bøger, som nævner Børnetilskudsloven § 4

Bidragets størrelse

- Side 107 -

...Normalbidraget består af et grundbeløb, der svarer til det særlige børnetilskud, jf. BTL § 4, stk. 3, og et tillæg, der svarer til det særlige tillæg efter BTL § 4, stk. 5, jf. BTL § 14. I tilfælde, hvor børn bor i et land, hvor leveomkostningerne er væsentligt lavere end i Danmark, kan bidraget dog undtagelsesvis fastsættes lavere end normalbidraget.

Læs på JurabibliotekBørnetilskud

- Side 121 -

3) Særligt børnetilskud, jf. BTL § 4. Særligt børnetilskud iflg. BTL § 4, stk. 3, samt tillæg udbetales, når:

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 122 -

Beløbet på det særlige børnetilskud er 4.380 kr. pr. kvartal (2022). Iflg. BTL § 4, stk. 2, svarer det særlige børnetilskud til forældreløse børn til 2 gange det særlige børnetilskud, 8.760 kr. pr. kvartal.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Efter BTL § 4, stk. 4, jf. stk. 5, ydes der også 2 gange tillæg til særligt børnetilskud, når forældrene får pension.

Læs på Jurabibliotek