14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsloven § 8

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. januar 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Børnetilskud udbetales til moderen. Er barnet adopteret af et registreret par i forening, udbetales børnetilskuddet til den af de registrerede partnere, der efter parrets oplysning herom til Udbetaling Danmark skal modtage tilskuddet.

•••

Stk. 2 Har kun faderen forældremyndigheden over barnet, udbetales børnetilskud til ham. Er barnet adopteret af et registreret par i forening, og får den ene af de registrerede partnere herefter forældremyndigheden over barnet alene, udbetales børnetilskuddet til denne.

•••

Stk. 3 Tilkommer forældremyndigheden den ene af forældrene, og den anden af forældrene godtgør, at barnet bor hos den forælder, der ikke har del i forældremyndigheden, kan børnetilskud efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den, som barnet bor hos.

•••

Stk. 4 Lever forældre, der har fælles forældremyndighed, ikke sammen, udbetales børnetilskud til den af forældrene, der har barnet hos sig. Opholder barnet sig i disse tilfælde lige meget hos begge forældrene, udbetales børnetilskud til den af forældrene, på hvis adresse barnet er tilmeldt folkeregistret.

•••

Stk. 5 Er barnet i privat familiepleje, jf. § 78 i lov om social service, kan børnetilskud efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den, der har taget barnet i pleje. Er barnet i pleje hos et ægtepar, udbetales børnetilskud i givet fald til plejemoderen.

•••

Stk. 6 Såfremt det skønnes bedst for barnet, kan Udbetaling Danmark bestemme, at børnetilskuddet skal udbetales til barnet selv.

•••

Stk. 7 Når den, der har forældremyndigheden over barnet, er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen, jf. § 2, nr. 3, kan børnetilskud efter Udbetaling Danmarks bestemmelse udbetales til den indsattes ægtefælle, såfremt den indsattes særbarn opholder sig hos denne.

•••
profile photo
Profilside