14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Børnetilskudsloven § 5

Uddrag fra kommentarerne til børnetilskudsloven § 5:

Til § 5
Forslaget svarer i det væsentlige til den gældende børnetilskudslovs § 11. I § 5, stk. 1, nr. 1, er medtaget forslag om, at betingelsen om dansk indfødsret ikke gælder for udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 og § 8 i udlændingeloven. I § 5, stk. 1, nr. 4, er der foreslået en ændring, således at der ikke skal udbetales bør...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.