14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsloven § 24

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Den, der får udbetalt ydelser efter loven, har efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område pligt til at oplyse Udbetaling Danmark om ændringer i sine forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af ydelserne.

•••

Stk. 2 Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget ydelser efter loven, skal det beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales.

•••
profile photo
Profilside