14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Børnetilskudsloven § 20

Uddrag fra forarbejderne til børnetilskudsloven § 20:

Til §§ 12-14 og 16-22
Reglerne svarer med redaktionelle ændringer til de gældende regler i kapitel 6 om forskudsvis udbetaling af bidrag til et barns underhold. Udbetaling af bidrag kan finde sted, når den bidragspligtige ikke betaler på forfaldsdagen. Den bidragsberettigede er den, der i medfør af § 18, stk. 2, i lov om børns retsstilling afholder udgifterne ved barnet...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.