14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Børnetilskudsloven § 2

Uddrag fra kommentarerne til børnetilskudsloven § 2:

Til § 2
I § 2, nr. 1, er det foreslået - ligesom efter den gældende lovs § 2, stk. 2, nr. 1 - at der kan udbetales børnetilskud, når den, der har forældremyndigheden over et barn eller har del i den, er enlig forsørger. Ved afgrænsningen af, om den af forældrene, som barnet opholder sig hos, er enlig forsørger, må det - ligesom det er tilfældet efter § 2, ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.