14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsloven § 2

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ordinært børnetilskud udgør 3.692 kr. årlig for hvert barn. Det ydes:

  • 1) når den, der alene har forældremyndigheden, eller som har del i forældremyndigheden over et barn, er enlig forsørger,

  • 2) når begge eller kun den ene af indehaverne af forældremyndigheden er enlig og barnet opholder sig lige meget hos begge, medmindre barnet er tilmeldt folkeregistret hos den, der ikke er enlig,

  • 3) når den ene ægtefælle er indsat i institutioner under Kriminalforsorgen ud over 3 måneder og den anden ægtefælle er enlig,

  • 4) når begge et barns forældre modtager folkepension efter lov om social pension, eller

  • 5) når folkepension til én eller begge af to forældre, der er berettigede til folkepension, ikke udbetales, fordi § 46 i lov om social pension finder anvendelse.

•••

Stk. 2 Personer, der lever i et samlivsforhold, betragtes ikke som enlige ved ydelse af ordinært børnetilskud, jf. stk. 1, nr. 1-3.

•••
profile photo
Profilside