14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsloven § 12

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Bidrag kan udbetales forskudsvis for tiden, indtil et barn fylder 18 år.

•••

Stk. 2 Betingelserne i § 5, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse med hensyn til adgangen til at få et bidrag udbetalt forskudsvis. Medmindre barnet eller en af forældrene, der har forældremyndigheden over barnet, har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling fast bopæl her i landet i en sammenhængende periode af 3 år.

•••

Stk. 3 Det er endvidere en betingelse for retten til at få bidrag udbetalt forskudsvis, at forældrene ikke lever sammen.

•••

Stk. 4 Betingelserne for bidragsforskud skal være opfyldt på bidragets forfaldsdag.

•••
profile photo
Profilside