14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsloven § 10b

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 10b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10b Til forældre, der adopterer et udenlandsk barn, ydes der til udgifter i forbindelse med adoptionen et engangsbeløb på 31.332 kr. (adoptionstilskud). Det er en betingelse for at opnå adoptionstilskud, at barnet er formidlet af en af de organisationer, der er godkendt af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold i medfør af § 30 i adoptionsloven.

•••

Stk. 2 Tilskuddet udbetales af Udbetaling Danmark efter ansøgning, når det af den adoptionsundersøgende myndighed kan attesteres, at barnet er ankommet her til landet.

•••

Stk. 3 Medmindre en af adoptanterne har dansk indfødsret eller har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven, forudsætter udbetaling af adoptionstilskud fast bopæl her i landet i 1 år.

•••
profile photo
Profilside