14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 835 af 27. juni 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Når det skønnes bedst for barnet, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om, at børnetilskud udbetales for en kortere periode end et kvartal.

•••

Stk. 2 Hvis det må anses for godtgjort, at børnetilskuddet ikke kommer barnet til gode ved udbetaling efter reglerne i lovens § 8, kan Udbetaling Danmark træffe afgørelse om, at børnetilskuddet skal udbetales til en anden person, en bank eller lignende.

•••

Stk. 3 Hvis politiet træffer afgørelse om inddragelse af pas efter § 2, stk. 1, nr. 4, i lov om pas til danske statsborgere m.v., fordi der er grund til at antage, at den person, som et børnetilskud efter lovens §§ 2-4 eller et flerbørnstilskud efter lovens § 10 a udbetales til efter reglerne i lovens § 8, i udlandet deltager i aktiviteter, hvor dette kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed, andre staters sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om, at tilskuddet skal udbetales til en anden person, en bank eller lignende.

•••
profile photo
Profilside