14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 835 af 27. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 § 1, stk. 3, finder anvendelse for afgørelser om inddragelse af pas, der er truffet fra den 10. juni 2017.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 790 af 25. juni 2014 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag ophæves.

•••

Stk. 4 Denne bekendtgørelses § 12 finder anvendelse for tilbagebetalingskrav, hvor afgørelsen om tilbagebetaling er truffet den 1. marts 2014 eller senere. Denne bekendtgørelses § 13 finder anvendelse, hvor opgørelsen af skyldigt tilskud efter lovens § 10 c, stk. 11, 2. pkt., og § 10 g, stk. 4, 2. pkt., er foretaget den 1. marts 2014 eller senere.

•••

Stk. 5 § 11 i bekendtgørelse nr. 916 af 14. september 2012 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag finder fortsat anvendelse for tilbagebetalingskrav, hvor afgørelsen om tilbagebetaling er truffet før den 1. marts 2014.

•••
profile photo
Profilside