14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnetilskudsbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnetilskudsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 835 af 27. June 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Ved efterregulering, hvor retten til supplerende børnetilskud er indtrådt eller ophørt, eller forsørgelsesforholdene er ændret indenfor kalenderåret, opgøres den faktiske indtægt for de måneder af året, hvor ansøger har været berettiget til supplerende børnetilskud på samme grundlag, og omregnes forholdsvis til en årsindtægt.

•••

Stk. 2 Den faktiske indtægt for en ydelsesperiode, jf. stk. 1, opgøres således:

  • 1) Indkomst for en lønperiode, som de indberetningspligtige har indberettet til indkomstregisteret, jf. lov om et indkomstregister, og som ligger inden for ydelsesperioden, medregnes i indtægten. Ligger en del af lønperioden uden for ydelsesperioden, fordeles indkomsten ligeligt på kalenderdagene i lønperioden, så kun indkomst i kalenderdagene inden for ydelsesperioden medregnes i indtægten. Omfatter lønperioden mere end ét støtteår, fordeles indkomsten ligeligt på kalenderdagene i hvert støtteår, så kun indkomst, der henhører til samme støtteår, medregnes i indtægten.

  • 2) Indkomst, der ikke fremgår af indkomstregisteret, fordeles ligeligt på kalendermånederne i det ydelsesår, hvor indkomsten er skattepligtig, uanset om indkomstoplysningerne er indberetningspligtige efter lov om et indkomstregister, hvorefter kun indkomst i kalendermånederne inden for ydelsesperioden medregnes i indtægten.

•••

Stk. 3 For hver ydelsesperiode, hvor den faktiske indtægt afviger med mere end 10 pct. fra den indtægt, der har været lagt til grund ved beregning af supplerende børnetilskud i kalenderåret, opgøres det for meget eller for lidt udbetalt tilskud. Hvis summen af for meget eller for lidt udbetalt tilskud for ydelsesperioderne efter 1. pkt. er større end 100 kr., skal beløbet henholdsvis tilbagebetales eller efterbetales.

•••
profile photo
Profilside