14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børneloven § 3b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børneloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 772 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3b Fødes et barn af en ugift kvinde, anses en kvinde som medmor til barnet, hvis hun og moderen skriftligt erklærer, at de sammen vil varetage omsorgen og ansvaret for barnet, og betingelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 3. Registreringen af medmoderskabet foretages af Familieretshuset i forbindelse med fødslen.

•••

Stk. 2 Hvis barnet er dødfødt eller dør, før registreringen af barnets fødsel finder sted, kan en kvinde i forbindelse med registreringen af barnets fødsel registreres som medmor til barnet, hvis hun og moderen skriftligt erklærer, at de ønsker hende registreret som medmor, og betingelserne i § 27 eller § 27 a, stk. 2, er opfyldt, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder ikke, hvis

  • 1) moderen inden for de sidste 10 måneder før barnets fødsel har været gift eller registreret partner med en anden mand eller kvinde uden at være separeret eller

  • 2) en eller begge parter på tidspunktet for erklæringen er umyndig eller under værgemål.

•••
profile photo
Profilside