14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børneloven § 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af børneloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 772 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Afgørelse om faderskab og medmoderskab
Der træffes afgørelse om, at en mand er far, hvis han efter udfaldet af retsgenetiske undersøgelser utvivlsomt er barnets far.

•••

Stk. 2 I andre tilfælde træffes der afgørelse om, at en mand er far, hvis han har haft seksuelt forhold til moderen i den periode, hvor hun blev gravid, og der ikke foreligger omstændigheder, der gør det usandsynligt, at han er barnets far. Har moderen i den periode, hvor hun blev gravid, haft seksuelt forhold til andre mænd, er det endvidere en betingelse, at

  • 1) ingen af disse efter udfaldet af retsgenetiske undersøgelser er barnets far eller

  • 2) det er overvejende sandsynligt, at ingen af disse er barnets far.

•••

Stk. 3 Ved afgørelser efter stk. 2, 2. pkt., nr. 2, tillægges det betydning, om moderen har været gift med eller levet sammen med en af mændene i den periode, hvor hun blev gravid.

•••

Stk. 4 Der kan træffes afgørelse om, at en kvinde er medmor, hvis hun efter § 27 eller § 27 a, stk. 2, anses som medmor til barnet.

•••

Stk. 5 Der kan træffes afgørelse om, at en mand er far, hvis han efter § 27, § 27 a, stk. 1, eller §§ 27 b eller 27 c anses som far til barnet.

•••
profile photo
Profilside