14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Børnebortførelsesloven Kapitel 2

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af børnebortførelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 768 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Børnebortførelsesloven

Kapitel 2

Centralmyndigheden

§3 Centralmyndigheden skal:

  • 1) modtage og formidle henvendelser i henhold til konventionerne,

  • 2) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, som har tiltrådt konventionerne, og

  • 3) udføre de opgaver, som ifølge konventionerne i øvrigt påhviler centralmyndigheden.

Stk. 2 Social- og indenrigsministeren bestemmer, hvem der er centralmyndighed her i landet, og kan fastsætte nærmere bestemmelser om dens virksomhed.

profile photo
Profilside