14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Børneattestloven § 2

Uddrag fra kommentarerne til børneattestloven § 2:

Til § 2
Til stk. 1-3 Det foreslås i stk. 1, at vedkommende minister fastsætter nærmere regler om, at myndigheder og foreninger m.v. som nævnt i § 1 skal foranledige, at der indhentes en børneattest, inden der sker ansættelse eller beskæftigelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.