Borgerservicecenterloven § 6

Denne konsoliderede version af borgerservicecenterloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om kommunale borgerservicecentre

Lov nr. 544 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 947 af 06. juli 2017

§ 6

(Ophævet).