14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boligstøtteloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til boligstøtteloven § 9:

Til § 9
§ 9, stk. 1, 1. pkt., svarer til den gældende lovs § 8, hvorefter boligstøtte kun kan ydes, når lejligheden er forsynet med indlagt vand og forsvarligt afløb for spildevand. Den særlige hjemmel i ældreboliglovens § 19, ifølge hvilken der til boliger, etableret i medfør af ældreboliglovens § 4, undtagelsesvist kan ydes bolig...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.