14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligstøtteloven § 8a

Lov om individuel boligstøtte paragraf 8a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8a Formuetillægget efter § 8, stk.6, opgøres som en andel af støttemodtagerens og dennes husstandsmedlemmers formuer, jf. dog § 8, stk. 4. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelse af formuen. Formuetillægget beregnes efter følgende skala:

  • 1) De første 587.500 kr. medregnes ikke.

  • 2) Af formue mellem 587.500 kr. og 1.175.100 kr. medregnes 10 pct.

  • 3) Af formue herudover medregnes 20 pct.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte beløbsgrænser reguleres efter § 72, stk. 1, nr. 1.

•••
profile photo
Profilside