14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boligstøtteloven § 73a

Uddrag fra kommentarerne til boligstøtteloven § 73a:

Efter gældende regler skal klage over kommunens afgørelser efter loven, dog med de i loven nævnte undtagelser, påklages til det sociale nævn. Afgørelser truffet af det sociale nævn kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Ankestyrelsen kan dog tage nævnets sager op til behandling som anden klageinstans, hvis Ankestyrelsen skønner, at ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.