14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boligstøtteloven § 72

Uddrag fra kommentarerne til boligstøtteloven § 72:

Beløb og regulering ved beregning af boligstøtteForslagets § 72 svarer til den gældende lovs § 34.Ifølge § 72, stk. 1, reguleres boligstøttens satser og grænsebeløb den 1. januar med 2 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.I konsekvens af de foreslåede ændri
...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.