14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligstøtteloven § 48b

Lov om individuel boligstøtte paragraf 48b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48b For tilbagebetaling af boligstøtte efter §§ 46 og 47 hæfter ansøgeren og alle husstandsmedlemmer, der har underskrevet erklæring herom, solidarisk for den periode, de har beboet boligen.

•••

Stk. 2 For tilbagebetalingskrav efter § 47, stk. 3, hæfter andre end ansøgeren dog kun efter stk. 1 i det omfang, de har været vidende om, at boligstøtte er oppebåret uberettiget.

•••

Stk. 3 Udbetaling Danmark skal skriftligt gøre alle underskrivere af ansøgningerne bekendt med reglerne i denne bestemmelse.

•••
profile photo
Profilside