14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boligstøtteloven § 40

Uddrag fra kommentarerne til boligstøtteloven § 40:

Til § 40
Den foreslåede bestemmelses stk. 1 og 2 svarer til den gældende lovs § 35 om ansøgnings- og udbetalingstidspunkter. Udgangspunktet er, at støtte ydes med virkning fra begyndelsen af den måned, der følger nærmest efter ansøgningens indgivelse. Dog er i stk. 2 præciseret, at støtte i tilfælde af flytning kan ydes fra indflytn...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.