14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligstøtteloven § 4

Lov om individuel boligstøtte paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Boligstøtte til pensionister betegnes i loven boligydelse, jf. dog § 3, stk. 2.

•••

Stk. 2 Boligydelse kan ikke udbetales, når ansøgeren modtager boligsikring, jf. § 3.

•••

Stk. 3 Er der til en bolig optaget lån efter kapitel 1 i lov om lån til betaling af grundskyld m.v., kan der ikke samtidig ydes boligstøtte til beboere i boligen. Ret til boligstøtte kan tidligst opnås med virkning fra udgangen af det år, hvor lånet er optaget, medmindre lånet er indfriet. Uanset at der ydes lån til betaling af stigninger i grundskylden for skatteårene 2018-2020 efter kapitel 2 i lov om betaling af grundskyld m.v., kan der dog samtidig ydes boligstøtte til beboere i boligen.

•••
profile photo
Profilside