14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligstøtteloven § 31

Lov om individuel boligstøtte paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Den beregnede boligstøtte udbetales som lån til pensionister, jf. § 2, og personer omfattet af § 2 a, stk. 1-3, der

 • 1) er ejere,

 • 2) bor i

  • a) et enfamilieshus eller en ejerlejlighed, hvori støttemodtageren har anpart,

  • b) en af boligerne i et tofamilieshus, som støttemodtageren ejer, eller hvori støttemodtageren har anpart,

  • c) en af boligerne i et hus med mere end 2 lejligheder, som støttemodtageren ejer, eller hvori støttemodtageren har anpart,

  • d) et stuehus til en landbrugsejendom, som støttemodtageren ejer, eller

  • e) et enfamilieshus eller to- eller flerfamilieshus, som ejes af et aktieselskab, anpartsselskab el.lign. , hvori støttemodtageren ejer aktier, anparter el.lign. , eller

 • 3) er andelshavere i en privat andelsboligforening.

•••
profile photo
Profilside