14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligstøtteloven § 22

Lov om individuel boligstøtte paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligstøtteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Boligsikring beregnes som forskellen mellem på den ene side 60 pct. af den årlige boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, og på den anden side 18 pct. af husstandsindkomsten efter § 8 over en indkomstgrænse på 111.600 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 12. Er der mere end ét barn i husstanden, forøges indkomstgrænsen efter 1. pkt. med 29.400 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 13, for hvert barn ud over ét barn op til og med fire børn. For husstande med to voksne husstandsmedlemmer, hvor begge er under 30 år, forøges indkomstgrænsen efter 1. pkt. med beløbet som nævnt i 2. pkt. for hvert barn i husstanden til og med tre børn.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 skal boligsikringsmodtageren dog af sin boligudgift, jf. kapitel 2 og 3, mindst selv betale 18.800 kr., jf. § 72, stk. 1, nr. 14.

•••

Stk. 3 For husstande uden børn kan boligsikringen ikke overstige 15 pct. af boligudgiften, jf. kapitel 2 og 3. Dette gælder dog ikke, hvis

  • 1) et husstandsmedlem modtager førtidspension eller seniorpension,

  • 2) et husstandsmedlem er stærkt bevægelseshæmmet og boligen er egnet herfor,

  • 3) et husstandsmedlem modtager døgnhjælp efter § 96 i lov om social service eller

  • 4) betingelserne i § 14, stk. 6, er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside