14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boligreguleringsloven § 43

Uddrag fra kommentarerne til boligreguleringsloven § 43:

Til §§ 6 og 7 Lov om byfornyelse og boligforbedring og lov om midlertidig boligregulering De to nævnte love henhører under Boligministeriet. Ifølge § 84 i lov om byfornyelse og boligforbedring kan afgørelser, der er truffet af byfornyelsesnævnet, som hovedregel af parterne indbringes for boligretten. Indbringelse skal ske inden 4 uger, men just...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.