14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boligreguleringsloven § 37

Uddrag fra kommentarerne til boligreguleringsloven § 37:

Til § 2 og 3 Til nr. 1    Ændringen er redaktionel.Til nr. 2    Som nævnt i de almindelige bemærkninger foreslås det at ophæve betingelsen om dansk indfødsret for medlemmer og suppleanter for medlemmer af huslejenævn og boligklagenævn. Der henvises i øvrigt til det under § 1, nr. 19, anførte....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.