14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Boligreguleringsloven § 25c

Uddrag fra forarbejderne til boligreguleringsloven § 25c:

Den foreslåede godkendelsesordning svarer i princippet til den, der samtidig foreslås indført i lejeloven, jf. den i lovforslagets § 1, nr. 2, foreslåede ordning. Der henvises til bemærkningerne hertil for så vidt angår forhold, der er fælles for de to ordninger. Da der er tale om et nyt lejemål, vil lejen skulle fastsættes efter ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.