14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boligreguleringsloven § 23

Uddrag fra kommentarerne til boligreguleringsloven § 23:

Da de nugældende beløbsgrænser på 40 og 80 kr. pr. m2 for, hvornår en udlejer skal varsle iværksættelsen af forbedringsarbejder, jf. §§ 23 og 24 og for, hvornår han skal tilbyde lejerne erstatningsbolig, jf. § 26, ikke har været reguleret siden 1980, foreslås det nu at forhøje beløbene. Det foreslås at forhøje dem til henholdsvis ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.