14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligreguleringsloven § 22g

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene paragraf 22g

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligreguleringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 929 af 04. September 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22g Den, der med henblik på indbetaling til eller udbetaling fra en konto efter § 18 b over for Grundejernes Investeringsfond afgiver urigtig skriftlig erklæring eller skriftligt bevidner noget, hvorom han ingen kundskab har, straffes efter § 163 i borgerlig straffelov.

•••
profile photo
Profilside