Boligbyggeriloven § 76

Denne konsoliderede version af boligbyggeriloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om boligbyggeri

Lov nr. 532 af 16. november 1983,
jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. august 2011,
som ændret ved lov nr. 273 af 19. marts 2013, lov nr. 402 af 28. april 2014 og lov nr. 628 af 08. juni 2016

§ 76

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med de i § 75 nævnte boliger efter regler, der fastsættes af socialministeren. Bestemmelserne i § 18, stk. 2, 5 og 6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2 Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udarbejdelse af regnskaber og budgetter for de i stk. 1 nævnte boliger.

Stk. 3 Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om, at der skal foretages passende henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til almindelig istandsættelse og vedligeholdelse, herunder om anvendelse af de henlagte midler.

Stk. 4 Socialministeren kan fastsætte nærmere regler om, at institutionens indtægter og udgifter skal føres over en særskilt konto oprettet i institutionens navn.