14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boligbyggeriloven § 93

Lov om boligbyggeri paragraf 93

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boligbyggeriloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 903 af 18. August 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§93 Socialministeren kan fastsætte straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifter, der er udstedt i medfør af:

  • 1) (Ophævet).

  • 2) (Ophævet).

  • 3) (Ophævet).

  • 4) (Ophævet).

  • 5) § 12, stk. 4, jf. stk. 3, og § 76, stk. 3, om anvendelse af midler, der er henlagt til fornyelse af tekniske installationer, til hovedistandsættelse og til afholdelse af visse istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter,

  • 6) § 63 b, stk. 9, jf. stk. 1 og 2, om afgivelse af erklæring om opfyldelse af betingelserne for tilsagn og om, at tilskuddet ikke anvendes efter dets formål,

  • 7) § 76, stk. 4, om føring af indtægter og udgifter over en særskilt konto,

  • 8) (Ophævet).

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside