14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bogføringsloven § 16

Bogføringslov paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bogføringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. June 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af §§ 6-10, § 12, stk. 1-6, og §§ 13-15 med bøde.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges i henhold til loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 4 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år.

•••
profile photo
Profilside