14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bogføringsloven § 12

Bogføringslov paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bogføringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. June 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Regnskabsmaterialet skal opbevares på en sådan måde, at det uden vanskeligheder kan gøres tilgængeligt her i landet for offentlige myndigheder m.fl., som i henhold til anden lovgivning har ret til at kræve indsigt i regnskabsmaterialet.

•••

Stk. 2 Regnskabsmaterialet kan opbevares i elektronisk form her i landet eller i udlandet, hvis den bogføringspligtige

  • 1) opbevarer regnskabsmaterialet i overensstemmelse med denne lov,

  • 2) til enhver tid kan fremskaffe materialet og give adgang til dette her i landet,

  • 3) opbevarer eventuelle beskrivelser af benyttede systemer m.v. og eventuelle nødvendige adgangskoder m.v. her i landet og

  • 4) sørger for, at regnskabsmaterialet udskrives i klarskrift eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

•••

Stk. 3 Opbevares regnskabsmaterialet ikke i elektronisk form, skal det opbevares i papirform her i landet, jf. dog stk. 4-6.

•••

Stk. 4 Regnskabsmaterialet kan opbevares i papirform i Finland, Island, Norge eller Sverige. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Regnskabsmaterialet for indeværende og forrige måned kan opbevares i papirform i udlandet. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 6 Interne og eksterne bilag for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet kan opbevares i papirform i det pågældende land i hele opbevaringsperioden, jf. § 10. Øvrigt regnskabsmateriale for den bogføringspligtiges aktiviteter i udlandet kan under de samme betingelser opbevares i papirform i det pågældende land for indeværende måned og de foregående 3 måneder. Bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 og 2, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside