14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bogføringsloven § 10

Bogføringslov paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bogføringsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. June 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Den bogføringspligtige skal opbevare regnskabsmaterialet på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører. Opbevaringen skal ske på en måde, som i hele opbevaringsperioden muliggør en selvstændig og entydig fremfinding af det pågældende regnskabsmateriale.

•••

Stk. 2 Opbevares regnskabsmaterialet på elektronisk medie, mikrofilm eller anden lignende måde, skal det uden bearbejdning, beregninger eller tilpasninger kunne udskrives i klarskrift.

•••

Stk. 3 Beskrivelsen af systemer til at fremfinde og udskrive regnskabsmaterialet i klarskrift, jf. § 14, stk. 3, nr. 2, skal opbevares i klarskrift.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 gælder ikke for detailhandelsvirksomheders kassestrimler og tilsvarende interne bilag.

•••
profile photo
Profilside