14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bødebekendtgørelsen Kapitel 1

Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde kapitel 1

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af bødebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1250 af 29. november 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bødebekendtgørelsen

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§1 Bekendtgørelsens kapitel 2 finder anvendelse på idømte, vedtagne eller pålagte bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger, som det efter lovgivningen påhviler politiet at opkræve, samt idømte og vedtagne bøder, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger mv., som overtages til fuldbyrdelse i Danmark efter bestemmelser i

  • 1) kriminallov for Grønland,

  • 2) lov om samarbejde med Finland, Island, Norge og Sverige angående fuldbyrdelse af straf, og

  • 3) lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union.

§2 Bekendtgørelsens kapitel 3 finder anvendelse på sager, som af restanceinddrivelsesmyndigheden oversendes til politiet med henblik på afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde.

profile photo
Profilside