14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 9:

Til § 9
Bestemmelsen fastlægger de subjektive regler vedrørende bo- og tillægsboafgift. Den almindelige regel om fuld boafgiftspligt følger af bestemmelsens stk. 1, hvorefter det afgørende vil være, om en person ved sin død havde hjemting her i landet i henhold til § 235 og § 236 i retsplejeloven (værnetingsreglerne). Dette er tilfæl...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.