14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 8:

Til § 8
Afgiftspligten indtræder efter stk. 1, når en person dør, eller domstolene efter lov om borteblevne afsiger dom eller kendelse om, at en person må anses for død. Afgiftspligten indtræder på tilsvarende måde efter arve- og gaveafgiftsloven. Sidder en efterlevende ægtefælle i uskiftet bo, indtræder afgiftspligten ifølge stk. 2...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.