14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Boafgiftsloven § 8

Lov om dødsboer og gaver paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af boafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 47 af 12. januar 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Afgiftspligten indtræder ved en persons død eller ved afsigelse af dødsfaldskendelse eller dødsformodningsdom.

•••

Stk. 2 Når en gift person afgår ved døden og den længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo, indtræder afgiftspligten af afdødes del af boet først, når det uskiftede bo skiftes.

•••

Stk. 3 Ved udbetaling af falden arv eller vederlag for afkald på arv, jf. § 5, uden skifte, indtræder afgiftspligten af arven eller vederlaget ved udbetalingen. Det i § 6 nævnte bundfradrag finder ikke anvendelse ved afgiftsberegningen.

•••

Stk. 4 Ved erhvervelsen af en kapital i et fideikommis indtræder afgiftspligten ved successionen.

•••
profile photo
Profilside