14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 7

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 7:

Til § 7
Tillægsboafgiften på 25 pct. beregnes af den del af den afgiftspligtige arvebeholdning, som tilfalder andre end afdødes nærmeste slægtninge, jf. § 1, stk. 2. Inden beregningen af tillægsboafgiften fratrækkes den boafgift, som forholdsmæssigt hviler på denne del af arvebeholdningen. Den afgiftssats, hvormed tillægsboafgiften ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.