14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 6

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 6:

Til § 6
Boafgiften beregnes af den afgiftspligtige arvebeholdning i et bo, og af den afgiftspligtige formue i en anmeldelse efter § 10, stk. 3-6. I et bos arvebeholdning fratrækkes dog først et bundfradrag på 180.000 kr., før boafgiften beregnes. De 180.000 kr. er et 1995-beløb. Bundfradraget reguleres fremover årligt efter personskattelo...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.