14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 45

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 45:

Til § 45
Som nævnt under § 44 skal de ændrede regler om afgift af gaver have virkning for gaver, der modtages efter lovens ikrafttræden. For gaver modtaget i første halvår af 1995 finder de hidtidige regler anvendelse. For disse gaver gælder, at gavemodtager kan vælge mellem de før vedtagelsen af lov nr. 1119 af 21. december 1994 gæl...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.