14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Boafgiftsloven § 44

Uddrag fra kommentarerne til boafgiftsloven § 44:

Til § 44
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 1995. Loven foreslås at finde anvendelse for boer og anmeldelser vedrørende personer, der afgår ved døden efter lovens ikrafttræden. For succession i fideikommis får loven virkning ved indtrædelse efter lovens ikrafttrædelse. I tilfælde, hvor der skal betales afgift af førstafdødes del a...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.